Vi vægter udelivet højt. Vi tager på ture ud af huset, og bestræber os på at komme afsted mindst én gang i ugen. Turene kan forekomme både stuevis og sammen.

Vi har en legeplads med gode rammer for udeliv med klatrestativ, rutsjebane, koldbøttestænger, vippe og gynger, der giver vores børn motoriske udfordringer. Efter sommerferien 2018 skal vi have renoveret vores legeplads. Legepladsudvalg dannes i maj. Har du kendskab til indretning, sponcerater og en hjælpende hånd - henvend dig til en af pædagogerne.

Ud over det har vi en dejlig køkkenhave, som vi har megen gavn af. Her hjælper alle til med det årlige projekt – FRA JORD TIL BORD.

Vi har vores yngste børne (0-4år) i hovedhuset. De er fordelt på 2 stuer, legestuen (vuggestuen) og tegnestuen (mellemgruppen). De ældste børn (5-6år) er i pavillonen (Storegruppen) fra 8.00-15.30 hverdag. Formålet er at gøre dem skoleklar og bedre rustet til skolesystemet. Vi har et godt samarbejde med de omkringliggende skoler. Vi tilbyder SPU (Skoleparathedsundersøgelse) og førskolesamtale inden børnene skal skrives op til skole.

Som privat institution har Skansevejens Børnehave handle - og metodefrihed. Vi er omfattet af de samme lovgivningsmæssige krav, som de kommunale institutioner. Det indebærer at vi både skal udarbejde læreplaner og individuelle handleplaner for børnene. For os er det vigtigt, at det foregår i et samarbejde med forældrene, og at læreplaner og individuelle handleplaner er til gavn for barnet. Til forældre samtalerne vil vi derfor tage udgangspunkt i barnets handleplan, således at det bliver synligt for forældrene, hvad det er, vi er fælles om at arbejde med/for i forhold til barnet.

Vi værner meget om vores traditioner, som følger årstiderne og højtiderne. Vi arbejder med årshjul. Det er vigtigt for børn og voksne, at opleve glæden ved, at vi er sammen om noget tilbagevendende. Noget vi kan se frem til igen og igen. SE VORES ÅRSHJUL OPPE I TOPPEN.

Ved modtagelse af nye børn og forældre, er det vores mål at få opbygget et tillidsforhold, som bygger på gensidig respekt og åbenhed.

Er Skansevejens Børnehave stedet for dit barn er du meget velkommen til, at kontakte børnehaven på tlf.: 75 92 48 99. Du/I er også velkommen til at komme på besøg og se børnehaven samt få svar på spørgsmål.

På gensyn!