• Pædagogiskdag den 23/3-18
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • 1. maj
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • Dagene mellem jul og nytår: den 24-31 dec. 2018 og åbner igen onsdag dag den 2 jan. 2019.

(Disse dage er indregnet i børnehavens udvidede åbningstid).