• Pædagogiskdag den 23/3-19
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • 1. maj
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • Dagene mellem jul og nytår: den 21-31 dec. 2019 og åbner igen torsdag dag den 2 jan. 2020.

(Disse dage er indregnet i børnehavens udvidede åbningstid).